Hồ thủy lợi Tả Trạch (huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Hồ thủy lợi Tả Trạch (huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chủ đầu tư/Tổng thầu: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hạng mục: Thi công toàn bộ hạng mục cơ khí công trình

Năm thực hiện: 2007

0913 422 200