Nhà máy kính nỗi Chu Lai (Khu kinh tế mở Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam)

Nhà máy kính nỗi Chu Lai (Khu kinh tế mở Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam)

Chủ đầu tư/Tổng thầu: Tập Đoàn Than khoáng sản Việt Nam Hạng mục: Thi công hạng mục kết cấu thép

Năm thực hiện: 2008

0913 422 200