Nhà máy OCC VINA (KCN Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam)

Nhà máy OCC VINA (KCN Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam)

Chủ đầu tư/Tổng thầu: Công ty OCC VN

Hạng mục: Thi công hạng mục kết cấu thép nhà máy Năm thực hiện: 2018

0913 422 200