Nhà Máy Sợi Hoà Thọ Thăng Bình

Sản xuất và lắp dựng nhà máy Sợi Hoà Thọ, cụm công nghiệp Bình Phục huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam năm 2016

0913 422 200