Nhà máy sợi Hòa Thọ - Thăng Bình (Quảng Nam)

Nhà máy sợi Hòa Thọ - Thăng Bình (Quảng Nam)

Chủ đầu tư/Tổng thầu: Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ Hạng mục: Gia công sản xuất lắp dựng kết cấu thép

Năm thực hiện: 2015

0913 422 200