Nhà máy thiết bị y tế CANADA - priMED Laos Workshop (KCN Vita, Bản Nonthon, Thủ đô Vientiane, Lào)

Nhà máy thiết bị y tế CANADA - priMED Laos Workshop (KCN Vita, Bản Nonthon, Thủ đô Vientiane, Lào)

Chủ đầu tư: Công ty PRI · MED Medical Products (PRI · MED)

Tổng thầu: Công ty TNHH KAS E&C  VIỆT NAM)

Hạng mục: Thi công hạng mục kết cấu thép nhà máy Năm thực hiện: 2020

0913 422 200