Nhà Máy Thiết Bị Y Tế SHIN CHANG VINA

Sản xuất và lắp dựng nhà thép tiền chế của nhà máy thiết bị y tế Hàn Quốc SHING CHANG VINA, tại khu công nghiệp Thuận Yên, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

0913 422 200