Nhà xưởng may Công ty Edward

 

Nhà xưởng may Công ty Edward

(CCN Hà Lam - Chợ Được, Thăng Bình, Quảng Nam)

Chủ đầu tư/Tổng thầu: Công ty TNHH Dệt may Edward Hạng mục: Thi công hạng mục kết cấu thép nhà xưởng Năm thực hiện: 2019

0913 422 200