Showroom Honda ô tô - Tam Kỳ, Quảng Nam

Showroom Honda ô tô - Tam Kỳ, Quảng Nam

Chủ đầu tư/Tổng thầu: Công ty Tiến Thu Đà Nẵng Hạng mục: Thi công kết cấu thép

Năm thực hiện: 2018

0913 422 200