Thi công các hạng mục cơ khí, cho công trình thủy điện Đakrong 4 - Huyện Đakrong - Quảng trị

Thủy điện ĐakRông4 (Huyện ĐakRông, tỉnh Quảng Trị)

Chủ đầu tư/Tổng thầu: Công ty TNHH Thủy điện ĐakRông

Hạng mục: Thi công toàn bộ hạng mục cơ khí: (đường ống, áp lực, cửa van,…) Năm thực hiện: 2018-2019

0913 422 200