Thi công cầu trục dầm đôi công ty Coming An An Hoà

Thiết kế, thi công và lắp dựng cầu trục dầm đôi 15 tấn.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Comin An An Hoà

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

0913 422 200