Thi công dự án Nhà máy Phụ Trợ Ô tô bằng Đùn Chất Dẻo

Sản xuất và lắp dựng khung kết cấu thép Nhà Máy Phụ Trợ Ô Tô Bằng Đùn Chất dẻo

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

0913 422 200