Thi công hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, cho công ty Hyosung Việt nam, tại khu công nghiệp Tam thăng .

Hệ thống xử lý nước thải - KCN Tam Thăng (Tam Kỳ, Quảng Nam)

Chủ đầu tư/Tổng thầu: Công ty Hyosung VN

Hạng mục: Thi công sản xuất và lắp đặt toàn bộ hạng mục cơ khí Năm thực hiện: 2019

0913 422 200