Thi công hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, cho công ty Hyosung Việt nam, tại khu công nghiệp Tam thăng .

0913 422 200