Liên hệ

Công Ty TNHH Cơ Khí Cao Xuân Dũng

 Ngã 3 Kỳ Lý, Thôn Đàn Hạ, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam
 (0235) 3847 298
    (0235) 3847 908
 ckcaoxuandung@gmail.com
 
0913 422 200
0913 422 200