Tuyển dụng

Tuyển công nhân hàn bậc 3/7

Vị trí: 
Công nhân
Ngày nhận hồ sơ: 
13-05-2017
Ngày hết hạn: 
30/05/2017

Cần tuyển vị trí trưởng phòng Kinh doanh

Vị trí: 
Trưởng phòng
Ngày nhận hồ sơ: 
01-05-2017
Ngày hết hạn: 
05/05/2017

Trợ lý Kế hoạch

Vị trí: 
Trợ lý
Ngày nhận hồ sơ: 
13-05-2017
Ngày hết hạn: 
31/05/2017

Cần tuyển gấp 50 công nhân

Vị trí: 
Công nhân
Ngày nhận hồ sơ: 
12-05-2017
Ngày hết hạn: 
13/05/2017
0913 422 200