Công nhân

Tuyển công nhân hàn bậc 3/7

Vị trí: 
Công nhân
Ngày nhận hồ sơ: 
13-05-2017
Ngày hết hạn: 
30/05/2017

Cần tuyển gấp 50 công nhân

Vị trí: 
Công nhân
Ngày nhận hồ sơ: 
12-05-2017
Ngày hết hạn: 
13/05/2017
0913 422 200